Lĩnh vực kinh doanh

Chiến lược Phát Triển của Nova Consumer được định hướng theo mô hình 3F - từ trang trại đến bàn ăn (Feed - Farm - Food).