Tiêu chuẩn về quản lý hoạt động kinh doanh

Thuốc thú y:
 • Tiêu chuẩn GMP: Bao gồm những nguyên tắc, những quy định, hướng dẫn áp dụng trong sản xuất chế biến thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm nhằm đảm bảo sản phẩm được sản xuất một cách đồng nhất và được kiểm soát theo đúng các tiêu chuẩn phù hợp với mục đích sử dụng của chúng cũng như theo đúng các quy định của giấy phép lưu hành

 • Tiêu chuẩn GLP: Là những nguyên tắc, tiêu chuẩn và cách tiến hành các hoạt động mà phòng kiểm nghiệm thuốc áp dụng nhằm đảm bảo đưa ra kết quả đúng trong phân tích thuốc và kiểm tra chất lượng thuốc.

 • Tiêu chuẩn GSP: Thực hành tốt bảo quản thuốc - Good Storage Practices (viết tắt : GSP) là các biện pháp đặc biệt, phù hợp cho việc bảo quản và vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm ở tất cả các giai đoạn sản xuất, bảo quản, tồn trữ, vận chuyển và phân phối thuốc để đảm bảo cho thành phẩm thuốc có chất lượng đã định khi đến tay người tiêu dùng

 • Thức ăn chăn nuôi: Nhằm nâng cao sự thỏa mãn khách hàng, Công ty đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng để cam kết khả năng cung cấp sản phẩm ổn định đáp ứng các yêu cầu của khách hàng cũng như các yêu cầu của luật định và chế định liên quan. Các chứng chỉ Anova Feed đã được các tổ chức quốc tế chứng nhận bao gồm: Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của SGS, Hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000:2005 của SGS và Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - HACCP của SG.

Trại chăn nuôi:
 • Tiêu chuẩn VietG.A.P:

  VietG.A.P (là cụm từ viết tắt của: Vietnamese Good Agricultural Practices) có nghĩa là Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành đối với từng sản phẩm, nhóm sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi.

  VietG.A.P là những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, xử lý sau thu hoạch nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng; đồng thời bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản xuất.

 • Tiêu chuẩn GlobalG.A.P:

  Tiêu chuẩn GlobalG.A.P yêu cầu các nhà sản xuất phải thiết lập một hệ thống kiểm tra và giám sát an toàn thực phẩm xuyên suốt bắt đầu từ khâu sửa soạn nông trại canh tác đến khâu thu hoạch, chế biến và tồn trữ. Chẳng hạn như phải làm sạch nguồn đất, đảm bảo độ an toàn nguồn nước; giống cây trồng, vật nuôi được chọn cũng là giống sạch bệnh bởi nếu giống không an toàn sẽ ảnh hưởng nhiều tới năng suất, chất lượng; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cũng phải đảm bảo là những thuốc trong danh mục, chủ yếu là thuốc có nguồn gốc hữu cơ an toàn cho người sử dụng.
  Trọng tâm của GlobalG.A.P là an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, nhưng bên cạnh đó nó cũng đề cập đến các vấn đề khác như an toàn, sức khỏe và phúc lợi cho người lao động và bảo vệ môi trường.